Welkom in het virtuele stadsarchief van Izegem!

Hier kan je de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van Emelgem, Kachtem en Izegem doorzoeken en bekijken. Voor het raadplegen van deze archiefdocumenten hoef je je dus niet langer naar het stadhuis of de bibliotheek van Izegem te verplaatsen. Voortaan kan je van thuis uit opzoeken, consulteren, afdrukken of alles in je eigen digitaal dossier bijhouden. We vragen enkel om je even te registeren. Geen paniek, dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.

Sinds 31 maart 2020 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar. Deze openbaar gestelde registers zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar via deze website.

Voor de niet-openbare akten (huwelijksakten ≤ 75 jaar, overlijdensakten ≤ 50 jaar, overige akten ≤ 100 jaar) richt je je tot de dienst burgerzaken. Let wel! Enkel de persoon op wie akte betrekking heeft, de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende, wettelijke vertegenwoordiger, bloedverwanten in opgaande/neerdalende lijn, erfgenamen of notaris/advocaat hebben recht op deze niet-openbare akten. Genealogen moeten - in afwachting van een KB - de algemene privacywetgeving respecteren en een (onderhandse) toestemming voorleggen van de persoon op wie de akte betrekking heeft of zijn erfgenaam en kunnen deze akte enkel bekomen op de dienst burgerzaken.


Het digitaliseren van de akten burgerlijke stand is nog volop bezig. Hieronder lees je wat reeds online raadpleegbaar is. 

- Izegem: huwelijksakten (1940-1945), overlijdensakten (1930-1970), bevolkingsregisters (1795-1796, 1826-1827, 1829-1829, 1847, 1860-1880, 1881-1900)

- Emelgem: huwelijksakten (1930-1945), overlijdensakten (1930-1964), bevolkingsregisters (1867-1880, 1880-1900)

- Kachtem: huwelijksakten (1930-1945), overlijdensakten (1930-1970), bevolkingsregister (1857-1866, 1867-1880, 1881-1900)

 

Registratie

Registreer hier om onmiddellijk en onbeperkt toegang te krijgen tot honderdduizenden akten en gegevens.

Registreren

Aanmelden

Informatie

Adres: Korenmarkt 10, 8870 Izegem

Telefoon: 051 33 73 00

Email: archief@izegem.be